Er du så heldig å jobbe i en bedrift med en god kollektiv personforsikring?

Det neste spørsmålet er; vet du hva dette betyr konkret for deg og dine hvis noe skulle skje?

Det neste spørsmålet er; vet du hva dette betyr konkret for deg og dine hvis noe skulle skje?

Gode kollektive personforsikringer er et fantastisk ansatte- og lønnsgode. Individuelle livs- og uføreforsikringer koster mange ganger mer.

Norske arbeidsgivere betaler hvert år anslagsvis NOK 12 Mrd. for kollektive personforsikringer. I tillegg kommer beskyttelsen som de kollektive pensjonsordningene gir ved arbeidsuførhet og død utover norsk folketrygd. Også dette koster noen titalls milliarder hvert år for arbeidsgiverne.

Vår tjeneste, PersonPortalen, er spredt ut til ca. 3.500 bedrifter og når ut til mer enn 350.000 ansatte via en rekke forsikringsselskap og forsikringsmeglere. Den gir lynrask og presis synliggjøring av bedriftens kollektive personforsikring, og tilpasses enkelt den ordningen din arbeidsgiver har kjøpt.

Fremover skal vi også utvikle en tjeneste for digital behovskartlegging. Målet er å gjøre det vesentlig enklere, og mye mer effektivt, å finne ut av hva du som ansatt kan og bør gjøre for å sikre deg og dine. Ulike faser i livet krever ulik grad av økonomisk beskyttelse i forhold til uforutsette hendelser.

Det vi snakker om er en økonomisk helsesjekk for husstandens totale inntekt, gjeldsbetjenings- og forsørgerevne ved langvarig sykdom, arbeidsavklaring, varig uførhet og død. Resultatet skal være hvilke tilleggsforsikringer din husstand egentlig trenger, eller ikke trenger, utover folketrygden og de kollektive pensjons- og personforsikringene du har på jobb.

Når og hvor ofte bør man foreta en slik økonomisk helsesjekk?

Typiske situasjoner er ifm. låneopptak, vurdering av langsiktig sparing evt. pensjonssparing, når du gifter deg, flytter sammen med noen, kjøper bolig, får barn, får flere barn, vurderer å bytte jobb, skiller deg, barna blir voksne og flytter ut, du nærmer deg pensjon osv. osv. Listen over livshendelser som bør trigge en økonomisk helsesjekk er lang.

Gjennom å gjøre fakta og beregninger vesentlig enklere og mye mer tilgjengelig for ansatte, forbrukere og rådgivere, skal vi skape trygghet for den enkelte ansatte og dennes husstand.

keyboard_arrow_up