IPM styrker laget med nye ressurser

Asbjørn Aandstad, Lars Aga Reisæter, Sindre Ones, Stein Jensen, Øystein Sydnes og Tom Rasmussen

Aktuar- og konsulentselskapet Analytika AS kjøper seg inn i IPM og skal bidra aktivt i videreutviklingen av selskapet med både aktuarressurser, forretningsmessig kompetanse og sitt nettverk. I tillegg kommer TR Consulting AS inn for å bidra i konseptutvikling og styrke markeds- og salgssiden i selskapet.

– Vi er veldig fornøyde med å få Analytika og TR Consulting inn på eiersiden med sin erfaring, innsikt og kompetanse innen bank og forsikring, sier daglig leder Øystein Sydnes i IPM.

Målet er å styrke utviklingen av innsiktsfulle forsikringsløsninger rettet mot ansatte i bedrifter samt bank- og forsikringskunder. IPM har gjennom Personportalen en sterk posisjon i markedet med avtaler med en rekke forsikringsselskap og forsikringsmeglere.

– Vi har ambisjoner om videre vekst ved å gjøre dagens løsning enda enklere og tydeligere for brukerne. I tillegg ser vi at det finnes flere nye interessante markedsområder for denne typen tjenester, slår Sydnes fast

– IPM er et veldig spennende selskap å komme inn i – både som eiere og som partnere i det å videreutvikle selskapet, forteller managing partner Asbjørn Aandstad i Analytika AS. Analytika har en langsiktig målsetting med sin inntreden i IPM, og skal bidra aktivt med komplementære tjenester inn aktuar- og it-området i tillegg til forretningsutvikling. – Sammen skal vi skape nye forretningsmuligheter, slår Aandstad fast.

– Det er utrolig interessant å bli med laget og bidra til å utvikle enda bedre kundeorienterte løsninger for alle som er forsikret gjennom jobben, sier Tom Rasmussen i selskapet TR Consulting. Han har mange års erfaring fra bank og forsikring med fartstid fra Sparebanken Vest, Tryg/Vesta og Frende Forsikring, og vil bidra på markeds- og salgssiden og med å videreutvikle løsningene.

IPM har siden 2009 utviklet og driftet skybaserte SaaS-løsninger innenfor forsikring rettet mot informasjonsbehov ansatte har for å vite hvordan de kollektivt er forsikret gjennom bedriften. Tjenesten leveres i dag til en rekke forsikringsselskap og -meglere og brukes daglig av mer enn 350.000 ansatte i vel 3.500 bedrifter.

keyboard_arrow_up