Kollektive forsikringer: Ansattgodet få vet om

illustrasjonsbilde fornøyd ansatt kollektive forsikringer

Norske bedrifter og organisasjoner tilbyr gode kollektive persons- og pensjonsforsikringer, men er sjelden gode nok på å vise frem dette godet.

Selv om bedriftene og organisasjonene tilbyr gode forsikringsordninger til ansatte og medlemmer, er det tre problem:

  • 2.680.000 personer har kollektive forsikringsordninger gjennom jobben – få vet om hva de er forsikret for. 
  • Bedrifter og organisasjoner i Norge bruker mange milliarder på slike ordninger – få klarer å få frem hvor bra dette godet er for de ansatte.
  • Forsikring er lavinteresse – men skaper definitivt interesse når en klarer å vise konkret hva dette betyr for de ansatte og deres familie. 

Mer effekt av kollektive forsikringer

IPM sin tjeneste, PersonPortalen, synliggjør verdien av kollektive forsikringsordninger, og når i dag ut til 3.500 bedrifter med 400.000 ansatte i Norge. For arbeidsgiverne løser PersonPortalen informasjonsplikten i henhold til lov om forsikringsavtaler, øker informasjonskvaliteten, reduserer kostnaden med informasjon og gir en betydelig avlastning for HR.
De ansatte får lynrask og presis individuell erstatningsberegning. PersonPortalen gjør forsikring rett og slett enklere og mer forståelig.

Vis frem godene

Hva kan arbeidsgiver gjøre for å øke interessen og synliggjøre verdien av dette viktige ansattgode? Her er noen tips basert på våre erfaringer: 

  1. Arranger infomøter om forsikring og pensjon og gjerne med forsikringsleverandør/-megler som faglig foredragsholder. 
  2. Få forsikringsleverandør/-megler til å tilby rådgiving for ansatte som vil vite mer om hvordan de kan være best mulig forsikret. 
  3. Send ut informasjon om forsikring og pensjon via e-post til ansatte og publiser gjerne en artikkel som understøtter informasjonen 
  4. Legg all informasjon om ordningen lett tilgjengelig ETT sted på intranettet. Informasjon om ordningene og om innlogging til PersonPortalen.  
  5. Nye ansatte – fortell om og vis frem godene som ligger i de kollektive forsikrings- og pensjonsordningene. Bruk gjerne PersonPortalen til å vise hva dette betyr og hvilke dokument som finnes for ordningene.  
  6. Ansatte som slutter – Ha en god avgangsrutine for ansatte som slutter i bedriften slik at de får tilbud om fortsettelsesforsikring. Det vil synliggjøre verdien av den kollektive kontra å tegne en tilsvarende forsikring individuelt.

Vi i IPM har lang erfaring og fartstid med disse problemstillingene. Vi jobber for å gjøre forsikring enklere og mer forståelig for at både arbeidsgivere og ansatte skal oppleve en tryggere og mer bekymringsfri hverdag.

Skrevet av Øystein Sydnes, daglig leder og rådgiver og Tom Rasmussen, rådgiver.

keyboard_arrow_up