Personvernerklæring

1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Insurance Process Management AS («IPM») er behandlingsansvarlig, dvs. bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles, for behandling som omtales nedenfor.

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:
Adresse: Tors Veg 19, 5221 Nesttun
E-post: oystein@ipm.no
Telefon: 992 36 511

Organisasjonsnummer: 986 466 878

2. IPM behandler dine personopplysning i følgende tilfeller

Brukere av PersonPortalen
Dersom du selv legger inn personopplysninger i PersonPortalen blir disse opplysningene behandlet i en svært kort tid for å utføre en kalkulasjon for å fremvise resultatet ditt. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil klare å identifisere enkeltbrukere, og eventuelle personopplysninger som legges inn i PersonPortalen blir ikke lagret utover at selve kalkulasjonen gjennomføres. IPM aggregerer alle opplysninger for å få overordnet informasjon/statistikk om bruken og kalkulasjonene i PersonPortalen.

Dine personopplysninger som eventuelt legges inn vil ikke bli lagret.

Vårt behandlingsgrunnlag for å foreta denne behandlingen er IPM sin berettigede interesse i å fremvise ønsket resultat på PersonPortalen i tråd med de opplysningene du selv har lagt inn, jf. GDPR Art. 6 (1) bokstav f.

Admin-tilganger i PersonPortalen
IPM vil ha behandle navn og kontaktopplysninger om de brukerne i PersonPortalen som har admin-tilganger. Dette for å gi IPM sine kunder ønskede admin-tilganger for å administrere egne forsikringskunder. Kontaktopplysningene er hentet fra deg eller din arbeidsgiver, og lagres hos oss så lenge du har admin-tilgangen.

Vårt behandlingsgrunnlag for å foreta denne behandlingen er IPM sin berettigede interesse i å gi ønskede admin-tilganger i PersonPortalen i tråd med din arbeidsgivers ønske, jf. GDPR Art. 6 (1) bokstav f.

Informasjonskapsler på vår hjemmeside
Dersom du besøker våre hjemmesider https://www.ipm.no/ benyttes informasjonskapsler plassert gjennom Google Analytics. Ytterligere informasjon finner du under.

Kommunikasjon og kontakt
Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å henvende oss til andre. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.

I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen.

Behandlingen av opplysninger er basert på at vi har en berettiget interesse av å behandle personopplysninger vi blir tilsendt av deg i forbindelse med at du henvender deg til oss, jf. GDPR Art. 6 (1) bokstav f.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.
Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i ett år.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller lovmessig plikt som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker Advania Norge AS til å drifte Personportalen, som behandler personopplysninger på vegne av IPM.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Særlig om informasjonskapsler (cookies)

Det er plassert informasjonskapsler på vår hjemmeside www.ipm.no. Vi benytter følgende informasjonskapsler.
Informasjonskapsler for IPM.no:


Frivillige informasjonskapsler
:

Vi benytter informasjonskapsler fra Google Analytics for å få statistikk om bruk for å forbedre nettsiden vår dersom du har akseptert dette. Du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake i dine nettleserinnstillinger.

Les mer om informasjonskapsler på vår cookie-erklæring side. 

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinformasjon over.
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.

Informasjon
Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.

Innsyn
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn. For brukere av PersonPortalen vil vi ikke kunne knytte personopplysninger direkte til enkeltindivider, og det vil for disse ikke være mulig å få innsyn.

Endring og sletting
Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.

Behandling på grunnlag av samtykke
Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss. Per i dag har vi ingen behandler som baserer seg på ditt samtykke.

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen
Du har rett til å få behandlingen begrenset i de tilfellene som følger av GDPR art. 21.

Retten til dataportabilitet
For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Automatisert behandling, herunder profilering
Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, basert på dine personopplysninger som har rettsvirkninger eller som i betydelig grad påvirker de som personopplysninger gjelder. Se GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4.

 

6. Klager

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

Les mer om informasjonskapsler på vår cookie-erklæring

Personvernerklæring generert med CookieYes.

keyboard_arrow_up